Diëtistenpraktijk
Mariël Kranenbroek

Vergoeding

Basispakket

Dieetadvisering is sinds 1 januari 2013 weer opgenomen in het basispakket. U krijgt 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit het basispakket. Hieronder valt zowel de directe tijd (het gesprek zelf) als de indirecte tijd (voor- en nawerk zoals administratie, opstellen dieetadvies, voedingsberekening, rapportage aan verwijzer). Drie uur vergoeding komt ongeveer overeen met 5 consulten (afhankelijk van de tijdsduur van de consulten). De behandelingen uit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Kinderen tot 18 jaar vallen buiten het verplicht eigen risico.

Aanvullend pakket

Dieetadvisering is opgenomen in veel aanvullende pakketten. Of u extra uren vergoed krijgt vanuit uw aanvullend pakket kunt u terug vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Voedingsadvies

Voedingsadvisering betreft een advies over gezonde voeding (zonder medische indicatie) en kan zonder verwijzing worden gegeven. Voedingsadvisering wordt wisselend vergoed door de zorgverzekeraars. U ontvangt hiervoor een factuur die u zelf dient te betalen. U kunt vervolgens bij uw zorgverzekeraar navragen in hoeverre deze dit vergoed.

Vergoeding bij chronische aandoeningen (diabetes, longziekten, hart- en vaatziekten)

Om mensen chronische aandoeningen zoals diabetes, longziekten en hart- en vaatziekten nog beter te kunnen begeleiden is de ketenzorg opgericht. Binnen de ketenzorg werkt de diëtist nauw samen met onder andere de huisarts en praktijkondersteuner. Deze samenwerking verbetert de kwaliteit van de behandeling.

Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u via de ketenzorg doorverwijzen naar de diëtist. Deze begeleiding wordt volledig vergoed en valt buiten het eigen risico.

Directe toegankelijkheid diëtetiek

De diëtist is direct toegankelijk. Dat betekent dat u geen verwijsbrief nodig heeft van een huisarts of specialist.

Contact

06-14062288